Պարզիր, արդյո՞ք տրվածը թվային հաջորդականություն է՝

y=7x9x