Պարզիր 6-ի պատիկ բնական թվերի հաջորդականության \(p\)-րդ անդամը:

ap=ii