Հաջորդականությունը տրվում է բառային նկարագրով:
 
Հաջորդականության անդամի արժեքը գտնելու համար պետք է նրա համարը բարձրացնել 5-րդ աստիճան, ապա գումարել 12
 
Գտիր հաջորդականության ընդհանուր անդամի բանաձևը: