Որոշիր ութի պատիկ բնական թվերի հաջորդականության երրորդ, իններորդ, քսանմեկերորդ անդամները:

a3=
 
a9=
 
a21=