1. Որոշիր an=26n հաջորդականության \(p\)-րդ անդամի հաջորդ անդամը:
 
ai=ii
 
2. Որոշիր an=26n հաջորդականության \(p\)-րդ անդամի նախորդ անդամը:
 
ai=ii
 
3. Հաշվիր առաջին և երկրորդ քայլերում գտնված անդամների տարբերությունը:
 
Պատասխան՝