Գրիր ռեկուրենտ բանաձևով տրված xn հաջորդականության առաջին հինգ անդամները՝

x1=-6, xn=xn1+2 \(n=2, 3, 4, ...\).

x2=ix3=ix4=ix5=i