Հաջորդականությունը տրված է բառային նկարագրով՝

«Այն ցանկացած բնական թվի համապատասխանության մեջ է դնում նրա քառապատիկը»:

Որոշիր այդ հաջորդականության առաջին երեք անդամները:

y1=iy2=iy3=i