Որոշիր, թե արդյո՞ք B=243 թիվը հանդիսանում է yn=32n6  հաջորդականության անդամ:

1. \(B\) թիվը  yn հաջորդականության անդամ:

2. Եթե թիվը հանդիսանում է հաջորդականության անդամ, ապա գրիր նրա համարը, եթե չի հանդիսանում՝ տեղադրիր «\(0\)»:

n=i