Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.

Ռեկուրենտ բանաձևերով տրված են երկու հաջորդականություն:

Որոշիր դրանց \(n\)-րդ անդամների բանաձևերը:

Պատուհաններում գրիր թվեր:

ա) x1=1,xn=xn1+10, եթե n=2,3,4,...

Պատասխան՝  xn=ini

բ) x1=5,xn=2xn1, եթե n=2,3,4,...

Պատասխան՝  xn=iin1