Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Թվային հաջորդականություն 1Մ.
2. Հաջորդականության բանաձևը 1Մ.
3. Տրվածի հաջորդ և նախորդ անդամները 3Մ.
4. Ռեկուրենտ բանաձև 2Մ.