Գտիր երկու բացասական թվեր, որոնց քառակուսիների գումարը հավասար է  35-ի, իսկ տարբերությունը՝  15-ի:
 
Առաջինը գրիր փոքր թիվը:
 
Պատասխան՝  i   և  i