Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Համակարգի լուծման ստուգումը (երկրորդ աստիճանի հավասարումներ) 1Մ.
2. Փոփոխականի արժեքը 1Մ.
3. Համակարգի անհայտի գտնելը 2Մ.
4. Հավասարմանը բավարարող թվերի զույգ 1Մ.