Պարզիր y=23x հավասարման գրաֆիկի տեսքը:
 
Պատասխան՝
 
y=23x հավասարման գրաֆիկը  է: