Երկու անհայտներով երկու հավասարումների համակարգի գրաֆիկական եղանակով լուծման ալգորիթմը:
1. Կառուցել առաջին հավասարման գրաֆիկը: 

2. Կառուցել երկրորդ հավասարման գրաֆիկը:

3. Գտնել երկու գրաֆիկների հատման կետերը:

4. Որպես պատասխան գրել բոլոր \((x; y)\) հատման կետերը:
Օրինակ
Լուծենք x2+y2=9yx=3 համակարգը:
 
Լուծում:
 
1. Կառուցենք x2+y2=9 հավասարման գրաֆիկը:
 
Գրաֆիկը \(3\) շառավիղով շրջանագիծ է, որի կենտրոնը կոորդինատների սկզբնակետն է:

2. y=x3 հավասարման մեջ արտահայտենք \(y\)-ը և կառուցենք հավասարման գրաֆիկը:
 
Գրաֆիկն ուղիղ գիծ է, որն անցնում է \((0; -3)\) և \((3; 0)\) կետերով:
 
49_t04.png

3. Շրջանագիծը և ուղիղը հատվում են \(A\) և \(B\) կետերում: 

\(A\) կետի կոորդինատներն են՝ \((3; 0)\), \(B\) կետի կոորդինատները՝ \((0; -3)\)
 
\((3; 0)\) և \((0; -3)\) կետերը լուծումներ են համակարգի միաժամանակ երկու հավասարումների, ուրեմն նաև՝ համակարգի համար:
 
Պատասխան՝ \((3; 0)\)  և  \((0; -3)\)
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013