Հետևյալ հավասարումը լուծիր գրաֆիկական եղանակով՝  x3=2x
 
Պատասխան՝  x=i