Պարզիր  x32+y2=14 հավասարման գրաֆիկի տեսքը:
 
Պատասխան՝
 
x32+y2=14  հավասարման գրաֆիկը  է: