Մեկ անհայտով  fx=gx տեսքի հավասարումը գրաֆիկական եղանակով լուծելու համար պետք է կատարել հետևյալ քայլերը:
1. Կառուցել ձախ մասի՝  y=fx ֆունկցիայի գրաֆիկը: 

2. Կառուցել աջ մասի՝  y=gx ֆունկցիայի գրաֆիկը:

3. Գտնել երկու գրաֆիկների հատման կետերը:

4. Որպես պատասխան գրել բոլոր հատման կետերի աբսցիսները:
Օրինակ
Լուծենք 9x2=x3 հավասարումը:
  
Լուծում
1. Կառուցենք  y=9x2  հավասարման գրաֆիկը:
 
Դիտարկենք  x2+y2=9  ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
Դա \(3\) շառավիղով շրջանագիծ է, որի կենտրոնը կոորդինատների սկզբնակետն է:
 
Եթե  x2+y2=9  հավասարման մեջ արտահայտենք \(y\)-ը, ապա կստանանք՝  y=±9x2
 
«\(+\)» նշանով արմատի գրաֆիկը շրջանագծի վերևի կիսաշրջանագիծն է, իսկ «\(-\)» նշանովը՝  ներքևի կիսաշրջանագիծը:
 
Այսպիսով,  y=9x2  հավասարման գրաֆիկը \((0; 0)\) կենտրոնով և \(3\) շառավիղով շրջանագծի ներքևի կիսաշրջանագիծն է:

2. Կառուցենք  y=x3  ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
Գրաֆիկն ուղիղ գիծ է, որն անցնում է \((0; -3)\) և \((3; 0)\) կետերով:
 
49_t04.png

3. Կիսաշրջանագիծն ու ուղիղը հատվում են  \((3; 0)\) և \((0; -3)\) կետերում:
 
Հավասարման լուծումներն այդ կետերի աբսցիսներն են:  
 
Պատասխան՝ \((3)\) և \((0)\)
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013