Ընտրիր  c2=1cv+2=0 համակարգին չբավարարող թվազույգերը: