Ո՞ր թվազույգերն են բավարարում  my=18m2y=0  համակարգին:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանները: