Դո՛ւրս գրիր համակատար դերբայները այն հերթականությամբ, ինչպես հանդիպում են բառաշարքում: Իրարից անջատի՛ր ստորակետով և բացատով:
 
անցնելիս, փախած, որոշելով, փոխարինող, քննարկում, կախելիս