Տրված նախադասության մեջ ի՞նչ տեսակի դերբայներ կան: Դո՛ւրս գրիր այդ դերբայներն այն տեսքով և հերթականությամբ, ինչպես հանդիպում են նախադասության մեջ: Իրարից անջատի՛ր ստորակետով և բացատով:
 
Արտը ջրողը առվի հունը սարքելիս մտքով ուրիշ տեղ էր:
 
 
Դերբայները՝