Դո՛ւրս գրիր հարակատար դերբայները այն հերթականությամբ, ինչպես տրված է բառաշարքում:
 
երգելիս, մոտենալով, բաժանած, զարգացող, իմացած, հենվում