Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Փոխադարձ դերանուններ Փոխադարձ դերանունների սահմանումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գտնել փոխադարձ դերանունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Փոխադարձ դերանունների տարբերակումը
2. Ո՞րն է փոխադարձ դերանուն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Փոխադարձ դերանունների սահմանումը, հոլովումը
3. Փոխադարձ դերանունների հատկանիշները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Փոխադարձ դերանունների հոլովման առանձնահատկությունները
4. Փոխադարձ դերանունները դնել բացառական և գործիական հոլովներով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Փոխադարձ դերանունների հոլովման առանձնահատկությունները
5. Դուրս գրել փոխադարձ դերանունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Փոխադարձ դերանունների հոլովման առանձնահատկությունները
6. Գտնել այն նախադասությունը, որում փոխադարձ դերանուն չկա 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Տարբերակել փոխադարձ դերանունները
7. Գտնել փոխադարձ դերանունը, որոշել ձևաբանական հատկանիշները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 4Մ. Փոխադարձ դերանունների ձևաբանական հատկանիշները
8. Որոշել փոխադարձ դերանվան պաշտոնը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 7Մ. Փոխադարձ դերանունների ձևաբանական հատկանիշները
9. Որոշել փոխադարձ դերանվան պաշտոնը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Փոխադարձ դերանվան պաշտոնը նախադասության մեջ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Փոխադարձ դերանուններ» թեմայից 00:15:00 միջին 15Մ. Փոխադարձ դերանուններ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Փոխադարձ դերանուններ» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Փոխադարձ դերանուններ
2. Ստուգողական աշխատանք «Փոխադարձ դերանուններ» թեմայից 00:20:00 միջին 21Մ. Փոխադարձ դերանուններ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը