Գտի՛ր այն բառը, որը կարող է ներգոյական հոլով ունենալ: