Ո՞ր նախադասության մեջ է գործիական  հոլովով դրված բառը ցույց տալիս այն առարկան, որով կատարվում է գործողությունը: