Առանձնացրո՛ւ այն բառը, որը կարող է ներգոյական հոլով ունենալ և գրի՛ր տրված վանդակում ներգոյական հոլովով:
 
տրամաբանություն, կյանք, դուստր