Հետևյալ նախադասությունից դուրս գրի՛ր ներգոյական հոլովով գործածված բառը և նշի՛ր, թե ինչ է այն ցույց տալիս: Վանդակում գոյականը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով հանդիպում է նախադասության մեջ: 
 
Նա այդ շենքում ապրող բոլոր երեխաներին ճանաչում էր: