Հետևյալ նախադասությունից դո՛ւրս գրիր բացառական  հոլովով գործածված բառը և ընտրի՛ր, թե ի՞նչ է այն ցույց տալիս: Վանդակում գոյականը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով հանդիպում է նախադասության մեջ:  
 
Բուհից նա հեռացել էր հենց առաջին տարին: