Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գոյական.ճանաչում Գոյական.ճանաչում,տեսակները՝ հատուկ և հասարակ,անձնանիշ և իրանիշ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գոյականի տարբերակում այլ խոսքի մասերից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գոյականի զանազանում այլ խոսքի մասերից
2. Բառաշարքում գոյականի ճանաչում, նրան տրվող հարցի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Բառաշարքում ճանաչել գոյականը, որոշել նրան տրվող հարցը
3. Տարբերակներում գոյականի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գոյականի զանազանում ածականից
4. Գոյականի զանազանում բայից և դերանունից 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տրված բառաշարքում գտնել ոչ գոյականները
5. Գոյականի տարբերակում այլ խոսքի մասերից 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Իրեր, երևույթներ, անձինք ցույց տվող գոյականների տարբերակում
6. Գոյականի զանազանում ածականից 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2.5Մ. Գոյականի ճանաչում
7. Նախադասության մեջ գոյականի ճանաչում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Նախադասության մեջ գտնել գոյականը
8. Գոյականի ճանաչում բառաշարքում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Գոյականի ճանաչում
9. Գոյականի ճանաչում նախադասության մեջ և դուրս բերում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Գտնել միայն մեկ գոյական ունեցող նախադասությունը և դուրս գրել այդ գոյականը
10. Գոյականի ճանաչում տեքստում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Գտնել և առանձնացնել տեքստում հանդիպող բոլոր գոյականները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գոյականի ճանաչում» թեմայից 00:10:00 միջին 12.5Մ. Գոյականի ճանաչում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գոյականի ճանաչում» թեմայից 00:20:00 միջին 6Մ. Գոյականի ճանաչում
2. Ստուգողական աշխատանք «Գոյականի ճանաչում» թեմայից 00:22:00 միջին 15.5Մ. Գոյականի ճանաչում

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը