Կազմի՛ր հոգնակին և նշի՛ր տեղի ունեցող հնչյունափոխությունը. սղման դեպքում դի՛ր X նշանը. հնչյունափոխություն չլինելու դեպքում համապատասխան վանդակներում դի՛ր գծիկ` -:
 
տուն
 
1. Հոգնակին՝ , հնչյունափոխությունը՝  -
 
ճիգ
 
2. Հոգնակին՝ , հնչյունափոխությունը՝  -