Կազմի՛ր տրված բառի հոգնակին և նշի՛ր  -եր  կամ  -ներ  վերջավորություն ստանալու պատճառը:
 
աստղ
 
Հոգնակին կազմվում է  վերջավորությամբ, որովհետև՝