Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք «Գոյականի թիվը» թեմայից

Բարդություն միջին

8.5

Նյութեր ուսուցչի համար