Արտագրի՛ր բառերը՝ բաց թողած տեղում գրելով ն կամ նն:
  
1. Մամիկոնյա-եր  -
 
2. դաշույ-եր -