Համապատասխան վանդակներում գրի՛ր հոգնակիում –եր  կամ –ներ վերջավորություն ստացող բառերը. եթե որևէ վանդակին համապատասխանող բառ չկա, վանդակը թո՛ղ դատարկ (բառերն իրարից անջատիր ստորակետով և բացատով): Բառերը գրի՛ր այն տեսքով  և հերթականությամբ, ինչպես հանդիպում են բառաշարքում:
 
նոթատետր, ձկնկուլ, համերգաշար, անասնապահ
 
–եր  վերջավորություն 

–ներ  վերջավորություն