Նշի՛ր, թե տվյալ գոյականներից յուրաքանչյուրին հետևյալ բնութագրումներից ո՞րն է համապատասխանում (անեզական է, անհոգնական է կամ ունի այլաձև հոգնակի):

1. Ալպեր    
   
2. Անդեր