Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտնել ցուցական հոդը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գտնել դիմորոշ հոդը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գտնել որոշիչ հոդը

Բարդություն հեշտ

1
4. Գտնել ստացական հոդը

Բարդություն միջին

3.5
5. Գտնել որոշիչ հոդի գործածության սխալը

Բարդություն միջին

4
6. Հոդի գործածությունը հոլովների հետ

Բարդություն միջին

2
7. Որոշիչ հոդի ճիշտ և սխալ գործածություն

Բարդություն բարդ

4
8. Որոշել հոդի տեսակը և դերանունը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար