ՀԱՐՍՏԱՑՐՈՒ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԴ ՊԱՇԱՐԸ
Ակտիվացրու «Իմ+»-ը գերազանց գնահատականներ ստանալու համար
Ստեղծեք Ձեր ուսումնական ծրագիրը «ԻմԴպրոց» կայքում
Ստացեք հաշվետվություն Ձեր ուսումնական ծրագիր արդյունավետության վերաբերյալ
Օգտագործեք Ձեր առաջադրանքները ստուգողական աշխատանքներում

Տեսություն

Հոդեր
Հայերենում կան մասնիկներ, որոնք գործածվում են դերանվան նշանակությամբ կամ բառին որոշյալություն են հաղորդում: Դրանք հոդերն են:
Այդ մասնիկներն են՝ ս, դ, ն, ը:   Սրանք դրվում են գոյականի, գոյականական որոշ դերանունների և գոյականաբար գործածված այլ խոսքի մասերի վրա՝ 
Օրինակ
գիրքս, տունդ, ապակին, աշխարհը, բոլորս, ոչ մեկդ, կարմիրը և այլն:
Ըստ իրենց նշանակության  հոդերը լինում են չորս տեսակի՝
 
1.Ստացական  հոդերը ցույց են տալիս, թե ում է պատկանում տվյալ անձը կամ առարկան: Իրենց նշանակությամբ դրանք համարժեք են առաջին և երկրորդ դեմքի անձնական դերանունների սեռական հոլովաձևերին, այսպես՝
Օրինակ
գիրքս = իմ գիրքը, մայրդ = քո մայրը:
Ուշադրություն
Այս երկուսի համատեղ գործածությունը սխալ է: Չի կարելի ասել՝ իմ քույրս:
2.Դիմորոշ հոդերը, դրվելով որևէ անձի կամ առարկայի անվան վրա, նրան հաղորդում են առաջին կամ երկրորդ դեմքի նշանակություն:
Օրինակ
Երեխաներս անտառի այդ բացատը այդպես էլ չգտանք: Երեխաներս=մենք՝ երեխաներս: Մեծերդ պետք է պաշտպանեք փոքրերին: Մեծերդ=դուք՝ մեծերդ: 
Հաճախ այս երկուսը գործածվում են համատեղ՝  ես՝ աշակերտս:
  
3.Որոշիչ  հոդերն են՝ ը   և ն : Դրանք, դրվելով որևէ անձի կամ առարկայի անվան վրա, նրան հաղորդում են որոշյալություն, այսինքն ցույց են տալիս, որ առարկան կամ անձը ծանոթ է խոսողին կամ լսողին:
Օրինակ
 Ձին խելացի կենդանի է: Գետը վարարել է:
Բաղաձայնից հետո գործածվում է ը   հոդը, ձայնավորից հետո՝ ն  հոդը: Հաճախ, երբ բաղաձայնով վերջացող բառին հաջորդում է ձայնավորով սկսվող բառ, գործածվում է  ն  հոդը:
Օրինակ
Դասն ավարտվեց:
Ուշադրություն
Բառասկզբում ե, և, ո  ունեցող բառերը սկսվում են բաղաձայն հնչյունով, քանի որ այս  տառերը երկու հնչյունի գրային նշաններ են՝  ե = յէ, և = յէվ, ո = վօ:  Այդ պատճառով բառասկզբում ե, և, ո  ունեցող բառերից առաջ չի կարելի գործածել ն հոդը: Չի կարելի ասել՝
Օրինակ
Ամառն եկավ:
Ուշադրություն
Բառասկզբում սպ, սկ, զբ  և նման հնչյունակապակցություններ ունեցող բառերի սկզբում թույլ ը  ձայնավոր կա: Այդ բառերից առաջ կարելի է գործածել ն  հոդը:
Օրինակ
Աղջիկն զբոսայգում էր:
Ն  որոշիչ հոդը պետք է չշփոթել բառավերջի ն բաղաձայնի հետ. օրինակ՝ գարուն բառը որոշիչ հոդ չունի:
Որոշիչ հոդ ստանում են միայն ուղղական, տրական և հայցական հոլովները: Մյուս հոլովները որոշիչ հոդով չեն գործածվում:
  
4.Ցուցական  է ս  հոդը, որը գործածվում է այս  ցուցական դերանվան նշանակությամբ:
Օրինակ
Օրերս = այս օրերը: