Հետևյալ նախադասություններից որո՞ւմ ցուցական հոդ կա: