Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Ինչպե՞ս է կոչվում աշխատանքային սեղանին սլաքով ցույց տրված կոճակը:
 
5.JPG