Ընտրել երկու ճիշտ պատասխան:  
 
Ինֆորմացիայի մուտքի սարքերը հետևյալն են՝