Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:  
 
Ուսուցիչը աշակերտին հարցնում է, թե քանի՞ դյույմ է \(100\) սմ-ը: