Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:  
 
Վինչեստերը կարելի անվանել նաև