Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:  
 
Նշվածներից ո՞րը հիմնական հիշողության անվանում չէ: