Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:  
 
Թվարկվածներից ո՞րն է ելքի սարք: