Ճիշտ պատասխանը գրել վանդակում:
 
Օպերացիոն համակարգում պատուհանի անվանման տողում գրվում է տվյալ պահին աշխատող ______________անունը։: