Լրացրու աղյուսակը.
  
Նշիր նկարչական գործիքի (հրամանի) հայերեն և անգլերեն անվանումները, ինչպես նաև գործիքների (հրամանների) այն խումբը, որին պատկանում է այդ գործիքը (հրամանը):
 
Պատասխանի համար կարող ես օգտագործել հետևյալ բառերը.
 
ուղղանկյուն, օվալ, եռանկյուն, բազմանկյուն, կտրել, պատճենել, տեղափոխել, Airbrush, Brush, Triangle, Line, Curve, Oval, Rectangle, Cut, Copy, Paste, Magnifier, Text, Pencil, Fill with color, Eraser, Polygon, Clipboard, Tools, Brushes, Shapes, ցնցուղ, վրձին, մատիտ, մակագրություն, ներկալցում, խոշորացույց, ռետին, գիծ, կորագիծ
 
Գործիքը
(հրամանը)
Հայերեն
անվանումը
Անգլերեն
անվանումը
Գործիքների
(հրամանների) խումբը 
nerkalcum.png