Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Գործիքների նշանակությունը 1Մ.
2. Աշխատանք նկարի նշված կտորի հետ 1Մ.
3. Ուղղանկյուն և ազատ տեսքի տիրույթի նշում: Նկարի նշված կտորի պատճենում և տեղափոխում: 5Մ.
4. Նկարի նշված կտորի պատճենումը և տեղափոխումը 9Մ.
5. Աշխատանք նկարի նշված կտորի հետ 4Մ.
6. Ոչ թափանցիկ պատուհանով մակագրություն 4Մ.