Տեղադրիր ճիշտ բառերը.
 
Իրեն շրջապատող աշխարհի մասին  մարդը ստանում է իր զգայարանների միջոցով, որոնք  են՝  , շոշափելիք, տեսողություն, համ, լսողություն :
 
Բայց հոտերը, համերն ու հպումները նույնպես բերում են : Օրինակ՝ ծխի հոտն առնելով, մենք հասկանում ենք, որ խոհանոցում ճաշն այրվում է, որի մասին մենք մոռացել էինք: 
 միջոցով դու հեշտությամբ ճանաչում ես ծանոթ ճաշատեսակը, խոսում ես ճաշատեսակում աղի և շաքարի քանակության մասին:
 միջոցով նույնիսկ մթության մեջ դու ճանաչում ես ծանոթ առարկաները, խոսում նրանց ջերմաստիճանի մասին:
 
Այսպիսով, կախված ինֆորմացիայի ընկալման զգայարանից, գոյություն ունեն ինֆորմացիա ստանալու տարբեր միջոցներ.  տեսողության միջոցով մենք ստանում ենք ինֆորմացիա
: