Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14Մ.
1. Ինֆորմացիայի տեսակներն ըստ ընկալման զգայարանների 1Մ.
2. Զգայարանները 3Մ.
3. Ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերը 2Մ.
4. Ինֆորմացիայի տեսակները և ստացման ուղիները 8Մ.