Ընտրել սխալ տարբերակը:
 
Word տեքստային խմբագրիչում հնարավոր է երկարության չափման միավոր սահմանել՝